•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Skrueguiden

HODE


TROMPET

Forsenkes uten å skade papirlaget på gipsplaten.
SYLINDRISK

Det minimale sylindriske hodet brukes på Pondus terrasseskrue for å gi en skjult innfestning.
KNAPPHODE

Brukes når skruen ikke skal forsenkes, for eksempel ved montering av tynnplate.
SEKSKANT

Sekskanthode gir bedre drivkraft. 
KONET

Det lave hodet med konisk stamme gir maksimal kraftabsorpsjon og sentrerer effektivt i beslaget.
SENK

Ofte utformet med riller som freser ned materialet ved forsenkning.
PANHODE

For montering uten å senke hodet. Flat konstruksjonsoverflate gir en sterk forbindelse.

GJENGE


DELGJENGE

Kun en del av skruen har gjenger.
HI-LO GJENGE

Den høye gjengen skaper en sterk forankring i trestenderen samtidig som den nedre gjengen griper tak i stålrigelen.
MOTGJENGE

En del av skruen har gjenger som går i motsatt retning.
A-GJENGE

Brukes på konstruksjons-skruer hovedsakelig beregnet for festing av bygningsplater i trestendere (grove).
B-GJENGE

Brukes på konstruksjonsskruer, primært beregnet for feste av bygningsplater i stålrigler (medium).
C-GJENGE

Brukes på konstruksjonsskruer, primært beregnet for å feste bygningsplater til lettbjelker (fin).
STØTTEGJENGE

Støttegjenger under hodet for å holde materialet som festes. 

SPISS


SKARP SPISS

Griper raskt og trenger seg enkelt gjennom for eksempel tynnplater og gir et raskt grep.
BORSPISS

Borer gjennom 2-18 mm metallplater, avhengig av borets utforming.
DIAMANTSPISS

Spissen freser av trefibrene, noe som minimerer risikoen for sprekkdannelse i treverket. 
SKJÆRKANT

Skjærkant i spissen som reduserer risikoen for sprekkdannelser.
TORPEDOSPISS

Ingen forboring kreves og risikoen for sprekkdannelser reduseres.
EKSTRA SKARP

Ekstra skarp spiss for å komme gjennom metallplater.
RED. BORSPISS

Redusert borspiss brukes for å penetrere tykkelser på 2 mm uten å ødelegge treverket.

BITSSPOR


PH

HEX

FIRKANT

TX

DOBBELTFIRKANT

HEX + TX

HEX + PH

POZI

OVERFLATEBEHANDLINGER


ELFORZINKET

FOSFATERT

GULFORZINKET

VARMFORZINKET
ZINK/NIKKEL

EJOCOAT

KTCO

EGENSKAPER


FRESEVINGER

Fresesvinger over gjengen som lager et frislipp i klemmedetaljen.
STAMMEFRES

Freser et gjennomgående hull for å lette kompresjonen
FRESEVINGER

Freser et hull i materialet slik at det ikke fliser seg når skruen begynner å bore.
RILLER

Freser bort rester av fiber og garanterer en optimal forsenkning.

KORROSJONSKLASSER


 
Lære mer om våre korrosjonsklasser her