•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

EJOT Magazine, Moment, 100 år

fredag 26. august 2022
Bilde for nyheter

Rubriken avslöjar innehållet, det är ett speciellt år för EJOT. Vi har anslutit oss till klubben för hundraåringar. Detta är en tid då vi pausar, samt sneglar bakåt och sätter nya planer framåt. Ett år fullt av aktiviteter, projekt och firande. Men det är även ett år då kriget i Ukraina gjort det tydligt hur lätt saker och ting plötsligt äventyras. Så ännu en gång, ett svårnavigerat år.

 

Var kommer EJOT ifrån och vad har gjort att framgångarna fortsätter? Inom loppet av 100 år har vi format och skapat våra vägar som vi nu vill dela med oss av i detta magasin. Det är personerna som gör skillnad. Vi tillverkar våra produkter från samma material, med liknande maskiner, verktyg och redskap som andra tillverkare. Skillnaden upplevs i slutprodukten, där det är människorna bakom som gör skillnaden. EJOT har varit en framgångssaga och nu ser vi framemot de kommande 100 åren.