•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bærekraft

Vi har et sterkt engasjement for bærekraft

Miljøvern og bærekraftig ressursbruk er blant de 
viktigste fremtidige prosjektene. Bærekraft blir stadig viktigere for bygg- og eiendomsbransjen.

Bygninger vurderes ut fra et økologisk aspekt i henhold til verdier som energieffektivitet og ressursforbruk osv. Offentlige oppdragsgivere inkluderer spesielt disse kriteriene i sine avtaler.

For fremtidige byggeproduktdokumenter kreves sertifikater for de grunnleggende kravene: hygiene, miljø, helsevern og
bærekraftig bruk av naturressurser. EJOT lever opp til disse kravene.
EJOT mottok den første miljøpåvirkningserklæringen (EPD) for ankerproduksjon, og vi kan nå presentere et omfattende og 
komplett dokument for bærekraft og balanse når det gjelder miljøpåvirkningen av våre produkter. EPD for ankere og festemidler i områder med skrånende tak og ventilerte fasader har kommet senere.

Produkter for lette konstruksjoner utfyller nå EJOTs utvalg når det gjelder vurdering av bygningers miljøytelse i samsvar med DIN EN 15978.