•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kundundersökning - resultat

tirsdag 9. november 2021
Bilde for nyheter

Ett stort tack till alla som var med och bidrog i vår kundundersökning som avslutades den 31/8.

Det är alltid svårt att få in en stor mängd svar, men vi är mycket tacksamma för den respons vi fått som gett oss möjlighet att både bli bättre som företag. För varje svar valde vi att skänka en summa till Naturskyddsföreningens arbete med att bevara Sveriges naturskogar.

 

En enkät kan analyseras ur flera perspektiv. Nedan följer en sammanställning som i några korta ordalag summerar resultatet:

   - De kunder som valde att delta kom till största delen från distributionsledet.

   - EJOT förknippas i första hand med KvalitetTillgänglighet och Hållbarhet.

   - Våra kunder är Mycket nöjda eller Nöjda med vår Leveransprecision, Tekniska support, Tekniska dokument och Informationsflöde.

   - Våra förpackningar uppfattas som helt OK, men det finns potential till förbättring. Då främst utifrån miljöperspektiv såsom fyllnadsgrad och val av förpackningsmaterial.

   - Vi är kända som tillverkare med flertal ISO-certifikat, men vårt arbete inom hållbar resursanvändning var inte lika känt.

 

Återigen ett stort tack till alla som hjälp oss att bli bättre genom att delta i vår kundundersökning.

Naturskyddsföreningen-bidrag