•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Plyfaskruv uppfyller kraven för våtrumsmiljö

onsdag 7. april 2021
Bilde for nyheter

Branschregel-organisationen Säker Vatten* har nu definierat hur en vägg för våtrum ska se ut och därmed vilken typ av skruvinfästning som ska användas vid montage. Skruven som används ska nämligen vara med frisläpp/frigänga under skallen vilket också vår plyfaskruv för trä- och stålregel (902053 och 902063) har. Detta betyder att skruven uppfyller de egenskaper som krävs för att användas till väggar i våtrumsmiljö.

  

Plyfaskruv

 • Mot stål- och träregel
 • Fosfaterad
 • Rillor under skallen
 • Finns också som bandad
 • Skruvlängd 40 mm
 • Hi-Lo gänga
 • 20st/m2


Välj rätt skruvlängd
Träregel = Skivans tjocklek + ca 20 mm
Stålregel = Skivans tjocklek + ca 10 mm

 

* Säker Vatten är en medlemsägd organisationsom har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler ”Säker Vatten installation” är idag likställt med fackmässigt utförande. Branschregler ”Säker Vatten installation”är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden. Branschreglerna uppdateras vart femte år.